Kaap van 1,5 miljoen liter Belgische schuimwijn in zicht

21.07.2023

Houwaertse Berg ©Vino.be

Vorig jaar was er, op basis van gegevens tot 2021, sprake van een productie van amper 611.000 flessen. In het recordjaar 2020 was dat 870.000 flessen. Met een productie van 1.492.012 flessen schuimwijn op een totaal van 3 miljoen is België meer dan ooit een bubbelland.

Intussen werd ook de kaap van 800 hectare aan wijngaarden overschreden. De FOD Economie telde er eind 2022 exact 802. Andermaal een stijging van ruim 15%. Daarbij zien we een lichte inhaalbeweging langs Waalse zijde.

Vlaanderen telde vorig jaar 377 hectare, of 54% van het areaal. Ondanks een stijging tot 418 hectare in het noorden, daalt de verhouding tot minder dan 52%. De oorzaak ligt voor de hand: in het zuiden is er meer landbouwgrond beschikbaar. Wijnbouw wordt er ook beschouwd als een economische activiteit die rendement nastreeft. Vlaanderen heeft in vergelijking met Wallonië ook iets kleinere wijndomeinen die moeilijker te rendabiliseren zijn. De gemiddelde oppervlakte per wijndomein is in Wallonië 3,77 hectare. In Vlaanderen is dat 2,66 ha.

Limburg en Henegouwen zetten de toon

Bekijken we het gewestelijk en van provincie tot provincie dan valt op dat Limburg veruit de grootste blijft met 137 hectare, een stijging met 6,3%. In het zuiden steekt Henegouwen Luik voorbij. Het telt nu 117 hectare dankzij een groei van liefst 30%, te danken aan de enorme investeringen van de twee grote tenoren van de provincie: Ruffus en Chant d'Eole.

Kijken we naar het aantal wijnbouwers, dan zien we heel andere cijfers. Om te beginnen: er komen minder snel wijnbouwers bij dan voorheen (259 tegenover 237 of 9% meer), dat betekent dat de stijgende cijfers vooral verklaard worden door de uitbreiding van bestaande wijndomeinen.

Productiecijfers

Het is bekend dat de productiecijfers van vorig jaar gebaseerd waren op het minder volumineuze oogstjaar 2021. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de cijfers voor 2022 als het ware voor een 'explosie' hebben gezorgd. Van 1.359.070 werd de Belgische productie gecatapulteerd naar liefst 3.050.906 liter. In Oost-Vlaanderen verdrievoudigde de productie bijna. Het ging van 68.920 liter naar 192.969 liter terwijl er maar 12 hectare wijnbouwland bijkwam.

Ook opmerkelijk is de stijging in Vlaams-Brabant waar de productie meer dan verdubbelt (van 128.108 liter naar 267.263 liter) terwijl er maar 7 hectare werden bijgeplant.

In Wallonië laat de provincie Luik een uitzonderlijke evolutie optekenen: we gaan van 61.613 liter naar 321.697 liter. Hier is de verklaring wellicht dat nieuwe aanplant voor het eerst productief werd. Deze diende voornamelijk voor de productie van mousserende wijn (stijging van 13.803 liter naar 150.909) waarvoor hoge rendementen de regel zijn.

Ook in West-Vlaanderen vindt er een soort 'schuimwijnrevolutie' plaats. De provincie kroont zich tot Vlaamse kampioen van de mousserende wijn met een productie die steeg van 20.770 liter tot 129.255 liter. Het steekt daarmee Limburg voorbij dat op 101.905 uitkomt.

U had graag de tabellen van de FOD-Economie gehad: klik hier

Voor de Gids van de Belgische wijnen: klik hier

(foto boven: de Houwaertse Berg / foro onder: nieuwe aanplant op Chant d'Eole beide foto's ©Vino.be)

Ander nieuws

Bekijk alle
chevron-down